ابراهیم زارع

ابراهیم زارع

کارشناس فروش
کد پرسنلی : 2337
تاریخ اعتبار: 1399/12/29
امید ترابی

امید ترابی

کارشناس انفورماتیک
امید رازقی

امید رازقی

مدیر فروش

امین دولتشاد

کارمند اداری

پرهام طلایی

کارشناس فروش
کد پرسنلی : 2334
تاریخ اعتبار: 1399/12/29
حمید رجبی

حمید رجبی

کارشناس فروش
کد پرسنلی : 2336
تاریخ اعتبار: 1399/12/29
داوود یوسفی

داوود یوسفی

کارشناس فروش
کد پرسنلی : 2330
تاریخ اعتبار: 1399/12/29
سعید عزیزی

سعید عزیزی

کارشناس انفورماتیک
سید مهدی مرتضایی

سید مهدی مرتضایی

پزشک شرکت
عباس ابو حمزه

عباس ابوحمزه

مدیرعامل شرکت

فاطمه کاکاوند

کارشناس فروش
تاریخ اعتبار: 1399/12/29

کیوان جبلی راد

حسابدار

محمد جواد غفوری

کارشناس فروش
کد پرسنلی : 2332
تاریخ اعتبار: 1399/12/29
محمد خوش اخلاق

محمد خوش اخلاق

کارشناس فروش
کد پرسنلی : 2338
تاریخ اعتبار: 1399/12/29
سهرابی

محمد سهرابی

کارشناس فروش
کد پرسنلی : 2335
تاریخ اعتبار: 1399/12/29

محمد نجفی پازوکی

کارشناس فروش
کد پرسنلی : 2333
تاریخ اعتبار: 1399/12/29

محمد هادی یوسفی

کارشناس فروش
کد پرسنلی : 2331
تاریخ اعتبار: 1399/12/29
مهدی ابوحمزه

ابوحمزه مهدی

معاونت
ناهید رمضانی

رمضانی ناهید

مسئول دفتر