عطاری ملکی در بلوار فردوس شرق

عطاری تاج محل در بنواب

عطاری خورشید در خیابان ولیعصر

عطاری اکسیر در یوسف آباد

عطاری هنگام در خیابان هنگام

عطاری گلسرخ در خانی آباد

عطاری هزار برگ در ستارخان

عطاری ولیعصر در خیابان ولیعصر

عطاری نیشابوری در سمنگان

عطاری نعنا در شمیران نو

عطاری محمدی در شهر ری

عطاری ملکی در خیابان دولت

عطاری نیشابوری در نازی آباد

عطاری نوین در نارمک

عطاری مبین در تهرانپارس

عطاری گلزار در شهرک غرب

عطاری لاواندا در تهرانسر

عطاری لیمون در فرجام

عطاری گلریز دریوسف آباد

عطاری گل سرخ در شریف آباد

عطاری گشنیز در کیان شهر

عطاری کیمیا در مسعودیه

عطاری عطار در بلوار فردوس

عطاری عرفان در ولیعصر

عطاری طب الصادق

عطاری سینا در خانی آباد

عطاری سبزینه در محله امین

عطاری رضایی در پاکدشت

عطاری دهکده تندرستی 

عطاری خرمی در ولیعصر

عطاری حکیم در خیابان کرمان

عطاری ثامن الحجج در مشیریه

عطاری تاج محل در تکاوران

عطاری تاج محل در مسعودیه

عطاری پارسا در تهرانپارس

عطاری بهارنارنج در قنات کوثر

عطاری پارسا در پاکدشت باقرشهر

عطاری بهارنارنج در باقرشهر

عطاری بهار در حکیمیه

عطاری برج بلند در گیشا

 عطاری ایمان در شهر ری

عطاری اکرام در چیتگر

عطاری ارمغان در کیانشهر

عطاری ابن سینا در شمیران نو

طب الصادق در محله فرهنگیان

عطاری شیخ نیشابوری 

عطاری تاج محل در تهرانپارس