کتاب بادکش درمانی

19,000 تومان

تعریف بادکش : بادکش به معنای کشیدن خون به سوی جلو بوسیله بادکش یا شاخ یا استکانی که هوای آنرا بیرون کرده باشند با مکیدن یا سوختن پنبه یا هرچیز دیگری را گویند

موجود در انبار

کتاب بادکش درمانی
کتاب بادکش درمانی

19,000 تومان

دسته: