کتاب زالو درمانی

۲۴,۰۰۰ تومان

لازم به ذکر است، پزشکان مطرح ایران همچون استاد حکیم خیراندیش، دکتر مهدی رشیدی و سایرین ، مطالب
کتاب را مورد تایید قرار داده اند

کتاب فوق در برخی از دانشگاه های طب سنتی به عنوان مرجع در حال تدریس به دانشجویان و اساتید فن می باشد

موجود در انبار

کتاب زالو درمانی
کتاب زالو درمانی

۲۴,۰۰۰ تومان

دسته:
Open chat